RENÉ BOIN
jack russel met koolmees romein in graanveld René Boin 1953, opleiding: ABK Arnhem, maakt tekeningen en schilderijen van klein (tekeningetjes in horloges) tot heel groot (muurschilderingen) en exposeert sinds 1978. Karakteristiek zijn de herkenbare potloodtechniek met optimaal gebruik van de papierstructuur, de heldere kleuren en de onderwerpen, waarbij beweging een steeds terugkerend thema is. Mensen, dieren en voorwerpen worden midden in een beweging vastgelegd of suggereren door hun combinatie een actie in de nabije toekomst. Dieren, sport en machines zijn favoriete onderwerpen. De toeschouwer wordt soms aan het lachen gemaakt en in ieder geval aan het denken gezet.
golf en hamer kat in de schijnwerpers René Boin (1953) trained at the art academy (ABK) in Arnhem. He specializes in drawings and paintings from extremely small (drawings on watch faces) to extremely large (murals). He has had exhibitions since 1978. Charactaristic feature in his work is the distinctive use of coloured  pencils in combination with paper texture, bright colours and subjects in a continuous movement. People, animals and ordinary objects  are put in a unexpected context or suggest an action in the immediate future. Favourite subjects are animals, sports  and means of transport like airplanes or sailing ships. His work will often prompt a smile. And it will certainly give food for thought.